Kogudus

Kogudust teenivad diakon Tiit Lastik +372 5596 6140 ja praost Teet Hanschmith.
Koguduse organist on Eve Sisask: +372 56 911 445.

Koguduse hingekirjas on liikmeid umbes saja inimese ringis. Ühiselt sünnivad pühapäevased jumalateenistused, kohvijoomised ja talgupäevad.

Lauluhimulised saavad laulda segakooris „Sink sale proo“ dirigendi Kaja Kraav käe all, koor koguneb kolmapäeviti Albu mõisas- tule ja laula kaasa.

Kogudusel on tihe koostöö vallavalitsuse ja Ahula sotsiaalse varjupaigaga.

VISIOON

Kirik on ühiskonna usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja, hoides ning edendades piirkonnas kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning kristlikku kasvatust.

INIMESED

Juhatuse esimees: Hirvo Rannu

Aseesimees: Tõnu Kraav

Juhatuse liikmed: Andrus Bombul, Triin Rannu, Aune Suve-Kütt

Nõukogu liikmed: Andrus Bombul, Tõnu Kraav, Hirvo Rannu, Triin Rannu, Eve Sisask, Aune Suve-Kütt, Marika Tuherm.

Revident: Eve Sisask ja Marika Tuherm

Sinodi saadikud: Hirvo Rannu, Tõnu Kraav

Saadikute asemikud: Marika Tuherm, Aune Suve-Kütt