EELK PÜHA MATTEUSE JÄRVA-MADISE KOGUDUS

Tulevad sündmused

Kavas kaks suuremat remonti:

Projektideks saab annetada:
EELK Järva-Madise kogudus EE451010702005325007 märgusõnaga "kiriku torni remont" või "elekter".
Kiriku uksed on avatud teelistele 1. juunist - 30. augustini reedeti ja laupäeviti 11 - 16 ning pühapäeviti 11 - 14.

Kiika kodulehel edasi ja tule meile külla!

Kõrvemaa südames Albu vallas soode ja rabade keskel seisab Püha Matteuse nimele pühitsetud Järva-Madise kirik, mis on üks väiksemaid ühelöövilisi kirikuid Eestis. Järva-Madise kirik on koduks EELK Järva-Madise kogudusele. Just selle kiriku torniga võrdles sulane Juss „Tões ja õiguses“ laka redeli pikkust ja just selle kiriku kellad helisesid üle soo Väljamäele ja andsid teada jumalateenistuse toimumisest Vargamäe elanikele.

KIRIK

Kiriku ehitustööd on alanud ilmselt 14. saj algusveerandil. Töid on juhendanud mitu erinevat meistrit ning neid arvatakse olevat pärit Ojamaalt. Just seetõttu eristub Järva-Madise kirik oma arhitektuuriga Järvamaa kolmelööviliste kodakirikute Ambla, Koeru, Türi ja Peetri kiriku arhitektuurist. Kiriku võlvimine arvatakse jäävat 14. saj teise poolde. Kalasaba taoliselt laotud ristvõlvid toetuvad viiskülgsetele vööndkaartele ja roietele, mis lõpevad konsoolidega seintel. Konsoolid äratavad huvi just selle poolest, et on viietahulise püramiidi kujuliseks tahutud ning meenutavad teravat pliiatsit. Roided lukustavad võlvikute laes asuvad reljeefitud päiskivid. Nii konsoolid kui päiskivid ei esine sellisena üheski teises Mandri-Eesti kirikus. 14. saj lõpu poole jääb ka lõunaportaali ja läänes asuva peaportaali ehitamiseni. Peaportaal ei sarnane ühegi teise Eesti kiriku portaaliga, üksnes Tallinna Toomkiriku raidportaalid näivad olevat näpanud elemente Järva-Madise kiriku peaportaalilt. Kiriku interjöörist moodustavad kunstiväärtuslikema osa Christian Ackermanni meisterdatud altar ning kantsel Elert Thiele tehtud Kristuse ja evangelistide kujudega ning triumfigrupp kiriku kooriruumi kohal.

KOGUDUSE TÖÖ

Kogudust teenivad diakon Tiit Lastik +37255966140 praost Teet Hanschmith: Koguduse organist on Eve Sisask: +372 56 911 445. Koguduse hingekirjas on liikmeid umbes saja inimese ringis. Ühiselt sünnivad pühapäevased jumalateenistused, kohvijoomised ja talgupäevad. Laulujänused saavad laulda segakooris „Sink sale pro“ dirigendi Kaja Kraav käe all. Kogudusel on tihe koostöö Albu vallavalitsuse ja Ahula sotsiaalse varjupaigaga.

VISIOON

Kirik on ühiskonna usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja, hoides ning edendades piirkonnas kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning kristlikku kasvatust.

INIMESED

Juhatuse esimees: Hirvo Rannu
Aseesimees: Tõnu Kraav
Juhatuse liikmed: Andrus Bombul, Triin Rannu, Aune Suve
Nõukogu liikmed: Andrus Bombul, Vello Kleitsmann, Karin Koger, Tõnu Kraav, Kaido Klemmer, Tiina Kask, Riho Kruglov, Hirvo Rannu, Triin Rannu, Eve Sisask, Aune Suve
Revident: Eveli Nurmik
Sinodi saadikud: Hirvo Rannu, Karin Koger
Saadikute asemikud: Uudo Kalamann, Aune Suve

SURNUAEDADEST
1. Kogudusele kuulub kiriku ümber asuv Uus surnuaed ja Vana surnuaed kirikust ca 0,5 km kaugusel üle tee.
2. Alates 2014.a. aprillist tegeleb koguduse juhatus surnuaedade ja selle ümbruse haldamise ja korrastamisega.
3. Kuna koguduse majanduslik seis ei võimalda antud ajahetkel palgata surnuaiavahti, siis palume pöörduda kõigis matust ja hauaplatse puudutavates küsimustes juhatuse liikme Triin Rannu: +372 51 33 969 poole.
4. Et kõik maetavad inimesed saaksid registreeritud ja elektrooniliselt platsidele kantud, palutakse iga matuse - ka urnimatuse puhul, isegi siis kui matus tuleb oma platsile - pöörduda juhatuse liikme Triin Rannu poole kas elektrooniliselt: triin.rannu@gmail.com või telefoni teel: +372 51 33 969
5. Kuni elektroonilise andmebaasi valmimiseni on koguduse juhatus otsustanud anda välja uued matmisplatsid tasuta ja ka matmislubade vormistamine on tasuta.
6. Koguduse juhatus soovib uued matmisplatsid välja anda Vanale surnuaiale, kuna Uuele surnuaiale kirikust lõuna- poolsele platsile rohkem ei maeta.
7. Kõikide pretensioonide või ettepanekute puhul palun pöörduda koguduse juhatuse esimehe Hirvo Rannu poole: +372 52 21 019.
8. Koguduse juhatus tänab kõiki armsaid inimesi, kes on hoolitsenud omaste hauaplatside eest ja vabatahtlikult loonud puhtust- korda meie ühisel ristide põllul. Koos suudame rohkem!

8. jaanuaril 2014 kogunesid Järva-Madise Vanale surnuaiale koguduse juhatus, muinsuskaitse inspektor, Albu Valla keskkonnaspetsialist ja Geodetes Mõõdubüroo spetsialist. Möödunud aastatel on korduvalt üles kerkinud küsimus, et kogudusel puudub kaasaegne surnuaedade kaardistamise süsteem. Nüüd siis, koos vallaga on valminud otsus, et lähemal ajal valmib geoalus Vanale Kalmistule. Geoalus on maa-ala plaan, kuhu joonistatakse peale kõik surnuaial olevad teed, puud, põõsad, hauaplatsid. Nii olemasolevad hauaplatsid kui ka täpses mõõdus olevad tulevikus välja antavad hauaplatsid. Töö eesmärgiks on surnuaia kohta informatsiooni korrastamine ja säilitamine ka tulevastele põlvedele. Tahame tekitada olukorra, kus igal inimesel on võimalik saada informatsiooni oma lähedaste hauaplatside kohta. Loomulikult ei suuda me taastada kõike hävinud informatsiooni, kuid ühel päeval tuli selle asjaga alustada. Informatsioon saab olema kättesaadav elektrooniliselt. Geoaluse tegemine on kallis töö ja me suudame teha korraga vaid ühe surnuaia. Plaanide järgi valmib tulevikus geoalus ka Uuel surnuaial.

JUTLUSTE MATERJALID

15.05.2016
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
08.05.2016
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
18.10.2015 - Jeesuse saadikud
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
11.10.2015 - Eluleib
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
4.10.2015
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
27.09.2015
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
17.05.2015 - Püha vaimu ootus
Sinu veebilehitseja ei suuda seda faili avada.
17.02.2015 - Jutlus Kristuse kannatusajas
16.02.2014 - Kristus kõiges
24.02.2014 - Vabariigi aastaapäev 2014
Kui faili avamine nimele klõpsates ei õnnestu, siis vajuta parema hiireklahviga faili nimele ja vali "Save target as" või "Save link as", et salvestda fail oma arvutisse.


KASULIKKE LINKE

Karjalan Tuki - meie sõbrad Soomes
Piibel.net - Piibel internetis
Pereraadio - kristlik raadio
Raadio 7 - kristlik raadio
TV7 - kristlik telekanal
Pluss- kristlik noorte ajakiri

KONTAKT
Vaata asukohta kaardil
Triin Rannu: +372 51 33 969
Aune Suve-Kütt: +372 52 90 763

Koguduse diakon Tiit Lastik 55966140
Annetused: EELK Järva-Madise kogudus
SEB EE451010702005325007