Kogudus

Kogudust teenib hooldajaõpetaja Lea Heinaste + 372 5340 6396 lheinaste@hot.ee
Koguduse organist on Eve Sisask: +372 56 911 445.

Koguduse hingekirjas on liikmeid saja inimese ringis. Ühiselt sünnivad pühapäevased jumalateenistused, kohvijoomised ja talgupäevad. 2020 aastal toimuvad teenistused igakuu esimesel ja kolmandal pühapäeval kell 11.00 (jõuludest kuni ülestõusmispühadeni pastoraadis)

Lauluhimulised saavad laulda segakooris „Sink sale proo“ dirigendi Kaja Kraav käe all, koor koguneb esmaspäeviti Albu mõisas – tule ja laula kaasa.

Kogudusel on tihe koostöö vallavalitsuse ja Ahula sotsiaalse varjupaigaga.

VISIOON

Kirik on ühiskonna usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja, hoides ning edendades piirkonnas kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning kristlikku kasvatust.

INIMESED

Juhatuse esimees: Meeri Metso

Juhatuse liikmed: Sirje Kööp ja Riho Kruglov

Revident: Eve Sisask ja Marika Tuherm