Kogudus

Kogudust teenib õpetaja Jane Vain + 372 5451 6999
Koguduse organist on Eve Sisask +372 56 911 445
Kirikumees Andrus Bombul +372 5348 1041

Koguduse hingekirjas on liikmeid saja inimese ringis. Ühiselt sünnivad pühapäevased jumalateenistused, kohvijoomised ja talgupäevad. 

Lauluhimulised saavad laulda segakooris „Sink sale proo“ dirigendi Kaja Kraav käe all, koor koguneb esmaspäeviti Albu mõisas – tule ja laula kaasa.

Kogudusel on tihe koostöö vallavalitsuse ja Ahula sotsiaalse varjupaigaga.

VISIOON

Kirik on ühiskonna usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja, hoides ning edendades piirkonnas kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning kristlikku kasvatust.

INIMESED

Juhatuse esimees: Meeri Metso

Juhatuse liikmed: Sirje Kööp ja Meelis Rihkrand

Residendid: Eve Sisask ja Marika Tuherm

Nõukogu liikmed: Meelis Rihkranna, Meeri Metso, Andrus Bombul, Sirje Kööp, Liina Soone, Eve Sisask ja Merike Võsotskaja. Asemikuks jäi Riho Kruglov 

Revidendid: Merike Võsotskaja ja Liina Soone

KOGUDUSE TEGEVUSEST AASTA KOKKUVÕTE

Õpetaja, Jane Vain teeb kokkuvõtte 2023 aastast

Praegusel rahututel aegadel on kiriku koguduse sõnum Jumalast ja Tema armastusest järjest, hingehoidlik kohalolu ja avatus kõigile, ka mittekristlastele oluline. Kirik ja kogudus on osa kogukonnast, kultuuri- ja ajaloost paikkondlikult ja ka laiemalt.

Suvel 2023 Vargamäe muuseumis Piibe Teatri poolt etendatud “Issanda teener” tõi üsna olulise laiemasse teadvusesse nii osakese kirikuloost kui ka Järva-Madise kirikust. Augustikuine Eesti Kunstiakadeemia tudengite nädalane krohviuuringute praktika Anne Randla ja Hilkka Hiiopi juhtimisel kirikuhoones tõi esile põnevaid leide, eriline oli väga hästi säilinud pühitsusristi avamine altari kõrval. Märtsikuine kirikujooks meelitas Järva-Madisele maratoni- ja poolmaratonihuvilised, kes ümbruskonna teedel kõndisid või jooksid 42 või 21 km. Traditsiooniks saanud Kirikute päevadel toimusid kirikud ja pastoraadis kontserdid, näituse koolitused ja mõnus kohvikusumin. Sel aastal tähistati koguduse nimepäeva, madisepäeva, kontserdi ja jumalateenistusega.

Nii nagu Kirikute päevad toovad kirikut ja kogudust paremini nähtavale kui ühtku osa ühiskonnast, nii teeb seda ka koostööd kohaliku omavalitsuse ja mittetulundusühingutega. Esimene aitab tulla.kalmistute eest hoolt kanda rahalise panusega MTÜ Meie liikmed on võtnud südameasjaks koguduse riideaida pärandiga tegelemise ja on abikäe külge pannud Maraka kalmistu talgutel ning puudeladumisega pastoraadi juures. Eriliselt tuleb esile tõsta kahte lipu õnnistamist – Albu kogukonna lipp õnnistati kogukonnapäeval juunikuus Albu kooli juures ning Orgmetsa küla lipp kiriku juulikuus. Pirita Kloostri Sõprade Selts on kaasanud koguduse ja kogukonna Pirita-Vastseliina palverännutee arendamisse, millest on kasu nii teelistel kui paikkonnal. Kogukonna liige Malle Pau pälvis EELK aukirja kohaliku kalmistulooga tegelemise ja selle pärandi säilitamise eest Kirikute päevade raames. Meelis Rihkrand, Viktor Võsotski ja Reet Kaljula arvati tänukirja vääriliseks nende hea panuse eest..

Taevaisa on õnnistanud tervikuna koguduse igapäevategemisi, talguid ja korrastustöid kalmistul ja kirikuhoone juures. Usaldus inimeste vastu on õigustanud kirikuhoone avatuna hoidmist kevadest sügiseni nii palju kui ilm lubab. Kogudusega on liitunud kaheksa inimest, kes oma oskusi ja ande panustavad nii palju kui võimalik. Ent kõik on võimalik, kui usaldada Jumalat, olla kannatlik ja tunda tehtust, ka näiliselt pisimast, rõõmu ja olla tänulik.

Aitäh, Meeri, Merike, Meelis, Viktor, Jaak, Dario, Kalju, Joel, Reet, Malle, Heli, Aune, Triin, Hirvo, Helle, Kaja, Küllike, õpilasmalevlased, EKA tudengid, Meelis, Sirje, Eve, Andrus, Liina , Leelo, Jürgen, Kaja, Kai ja paljud teised, kes koguduse- või kogukonnaliikmetena ja koostööpartneritena on andnud oma panuse, et Järva-Madise koguduse ja kirik kestab ning saab teha seda, milleks on kutsutud ja seatud – olla maa soolaks ja maailmale valguseks, jagada Sõna ja sakramenti ning teha seda nõnda nagu prohvet Miika sõnab: Mida nõuab Issand sinult muud , kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8).